• Paddy Separator

நெல் பிரிப்பான்

  • MGCZ Double Body Paddy Separator

    MGCZ இரட்டை உடல் நெல் பிரிப்பான்

    சமீபத்திய வெளிநாட்டு நுட்பங்களை ஒருங்கிணைத்து, MGCZ இரட்டை உடல் நெல் பிரிப்பான் அரிசி அரைக்கும் ஆலைக்கு சரியான செயலாக்க கருவியாக நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது.இது நெல் மற்றும் உமி அரிசி கலவையை மூன்று வடிவங்களாக பிரிக்கிறது: நெல், கலவை மற்றும் உமி அரிசி.

  • MGCZ Paddy Separator

    MGCZ நெல் பிரிப்பான்

    MGCZ ஈர்ப்பு நெல் பிரிப்பான் என்பது 20t/d, 30t/d, 40t/d, 50t/d, 60t/d, 80t/d, 100t/d முழுமையான அரிசி ஆலை உபகரணங்களுடன் பொருந்திய சிறப்பு இயந்திரமாகும்.இது மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப சொத்து, வடிவமைப்பில் சுருக்கப்பட்ட மற்றும் எளிதான பராமரிப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.