• Video
  • Video
  • Video

வீடியோ

FMNJ தொடர் சிறிய அளவிலான ஒருங்கிணைந்த அரிசி ஆலை

அரிசி பொதி செய்யும் இயந்திரம்

20-30டி முழுமையான அரிசி அரைக்கும் வரி

பாலிஷருடன் 30-40 டி

40-50TPD முழுமையான அரிசி அரைக்கும் வரி

100-120t முழுமையான அரிசி அரைக்கும் வரி

150-200TPD முழுமையான அரிசி அரைக்கும் வரி

நெல் கொதிநிலை ஆலை